นโยบายผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
MJ Produce Ltd. ขอสงวนทุกสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางครั้งบางคราวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายผู้ใช้

จะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดเมื่อทำการจองผ่านnew.rentacar-jp.comและชำระเงินออนไลน์เท่านั้น ขอเสนอนี้ไม่สามารถโอนถ่าย หรือแลกเป็นเงิน และไม่สามารถแชร์กับผู้อื่น ท่านจะได้อัตราส่วนลดสูงสุดในการจองแต่ละครั้ง ในกรณีที่สามารถใช้ข้อเสนอหลายอย่างในการจอง

โปรแกรมสมาชิกไม่ต้องเสียค่าดูแลชื่อบัญชีใดใด สำหรับการลงทะเบียนและการยกเลิก เป็นต้น ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม จะทำให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษเมื่อทำการจองในอนาคตผ่านชื่อบัญชีดังกล่าว กรุณาตรวจสอบการจองของท่านในเวลาเดียวกันหรือหลังจากที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกนั้นแล้ว ไม่สามารถถ่ายโอนหรือรวมการจองในอดีตในขณะที่ไม่ได้ล็อกอินเข้าเป็นสมาชิก หรือทำการจองด้วยชื่อบัญชีผู้อื่น เข้าอีกบัญชีสมาชิกอื่นที่มีอยู่ สำหรับการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MJ Produce Ltd. รับรู้ถึงความสำคัญของปัญหาในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหล หรือถูกเปิดเผยโดยพลการ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว และหามาตรการที่จะกำจัด หรือลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซึ่งถือเป็นวิกฤติ

การให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้รถเช่าหรือใช้บริการ Car sharing (รวมไปถึง หมายเลขประจำตัว และข้อมูลส่วนตัวที่มีหมายเลขประจำตัว และจะนำมาใช้กับกรณีที่มีเงื่อนไขเดียวกันต่อไป) และข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงข้อมูลการจ้างงานที่เราได้รับ (รวมไปถึง หมายเลขประจำตัว และข้อมูลส่วนตัวที่มีหมายเลขประจำตัว และด้วยจิตวิญญาณในส่วนของคอมไพลอันซ์ (การปฏิบัติตามกฎหมาย) เราจะตั้งนโยบายสำหรับคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและจัดตั้งระบบจัดการข้อมูลเหล่านี้ และข้อผูกมัด เพื่อที่จะยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนตัวให้สอดคล้องกับนโยบายนี้และระบบจัดการ และจะทุ่มเทเพื่อคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสม

1.บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวด้วยระบบการทำงานและการจัดการตามที่กล่าวมาข้างบน บริษัทจะดำเนินการจัดการกฎการจัดการเกี่ยวกับการใช้ ข้อกำหนดและใช้ข้อมูลกับภายนอกอย่างเหมาะสม

2.ในการจัดการข้อมูลส่วนตัว บริษัทจะต้องแสดงจุดประสงค์การใช้งาน และรับข้อมูลด้วยเจตนาที่เหมาะสม และมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นยังคงความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวไม่รวมถึงหมายเลขประจำตัว เราจะไม่ใช้หรือมอบข้อมูลเหล่านั้นให้แก่บุคคลที่ 3 นอกเหนือขอบเขตที่ลูกค้าเห็นชอบ ในส่วนของหมายเลขประจำตัว พวกเราจะจัดการหมายเลขเหล่านั้นภายในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ และจะไม่ใช้หรือมอบหมายเลขนั้นให้แก่บุคคลที่ 3 เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่จุดประสงค์การใช้ที่กฎหมายรับรอง เราจะดำเนินการด้วยมาตรการที่จำเป็นต่อข้อผูกมัดในสัญญา

3.เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว เช่น พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้หมายเลขที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคลในกระบวนการบริหาร และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล รวมถึงหลักการของรัฐบาล หรือกฎอื่น ๆ หรือบรรทัดฐานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานบริหารเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

4.บริษัทรับรู้ถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีต่อการสูญเสีย,การรั่วไหล,ความเสียหาย และการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการข้อมูลส่วนตัว และดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม

5.บริษัทจะจัดตั้งแผนกจัดการและดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและคำตำหนิของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทดูแล และตอบสนองความต้องการและคำตำหนิเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและซื่อตรง

6.บริษัทจะทบทวนระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ เพื่อยืนยันว่าอายุของข้อมูลตรงตามความต้องการ และทำการแก้ไขระบบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิค หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม และทำการปรับปรุงระบบเพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

7.เราจะระมัดระวังในการควบคุมความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล,ความสูญหาย,หรือ ความเสียหาย หรือเพื่อควบคุมความปลอดภัยอื่น ๆ ในส่วนของหมายเลขประจำตัวและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งมีหมายเลขประจำตัวของลูกค้าอยู่ในนั้น