ค่าธรรมเนียม ขอบเขตคุ้มครองพื้นฐานในการประกันภัย
ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่ารถ
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง
(หักค่าใช้จ่ายได้)
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้
(NOC หรือ Non Operation Charge)
ไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด
(Exclusion of Liability Compensation System)

2019/10/01~ JPY1,100/24 ชั่วโมง

×
แพกเกจคุ้มครองสุดคุ้มของโตโยต้าเรนท์อะคาร์
( TOYOTA Rent a Car Double Protection Package)

2019/10/01~ JPY1,650/24 ชั่วโมง

ไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด
(Exclusion of Liability Compensation System)
ค่าธรรมเนียม

2019/10/01~ JPY1,100/24 ชั่วโมง

ขอบเขตคุ้มครองพื้นฐานในการประกันภัย
ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่ารถ
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง
(หักค่าใช้จ่ายได้)
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้
(NOC หรือ Non Operation Charge)
×
แพกเกจคุ้มครองสุดคุ้มของโตโยต้าเรนท์อะคาร์
( TOYOTA Rent a Car Double Protection Package)
ค่าธรรมเนียม

2019/10/01~ JPY1,650/24 ชั่วโมง

ขอบเขตคุ้มครองพื้นฐานในการประกันภัย
ซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่ารถ
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง
(หักค่าใช้จ่ายได้)
การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้
(NOC หรือ Non Operation Charge)

ค่าธรรมเนียม

2019/10/01~
1,100 เยน (รวมภาษี)* /24 ชั่วโมง
* 2,200 เยน (รวมภาษี)/24 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ที่หมายเลขใบขับขี่เป็นชนิด 1 หรือ 2

จุดเด่น

นี่คือออปชั่นที่ทำให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง (หักค่าใช้จ่ายได้) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

แพกเกจพื้นฐาน + การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง(หักค่าใช้จ่ายได้) = ไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด (Exclusion of Liability Compensation System)

การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง(หักค่าใช้จ่ายได้) -ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองสำหรับค่ารับผิดต่อความเสียหายทางทรัพย์สินและค่ารับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์

(ตัวอย่าง) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง→ ได้รับการยกเว้น

i. 50,000 เยน สำหรับความเสียหายทางทรัพย์สิน

ii. 50,000 เยน* สำหรับความเสียหายของรถยนต์

* 100,000 เยน สำหรับรถบัส/รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่

ความบาดเจ็บทางร่างกาย

ไม่จำกัดต่อคน
(รวมถึงการประกันค่ารับผิดต่อรถยนต์)

ความเสียหายทางทรัพย์สิน

ไม่จำกัดต่ออุบัติเหตุ

ความเสียหายของรถ

ไม่เกินจำนวนจริงต่ออุบัติเหตุ

ความพิการทางร่างกาย

ไม่เกิน JPY 30,000,000 ต่อคน

จะจ่ายค่าชดเชยต่อการบาดเจ็บให้กับผู้โดยสาร (รวมถึงเสียชีวิต หรือความพิการที่หลงเหลืออยู่) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ขับ
(บริษัทประกันจะคำนวณยอดเงินไม่เกิน JPY 30,000,000 สำหรับความเสียหาย ตามเงื่อนไขการประกัน)

โปรดระวัง:

ระบบประกันภัย/การชดเชย จะไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 • อุบัติเหตุนั้นไม่ได้แจ้งตำรวจ (ไม่มีรายงานอุบัติเหตุ)
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อมีใครนอกเหนือจากผู้ยื่นเรื่องเมื่อออกเดินทาง ขับรถ
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ โดยที่ผู้ขับไม่มีใบขับขี่
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ ระหว่างที่ยืดเวลาการเช่ารถ โดยพลการ
 • าฝืนรายการอื่น ๆ ที่ระบุในข้อตกลงการเช่า เป็นต้น
  ตัวอย่าง: ขโมยรถยนต์ ขณะที่มีกุญแจเสียบอยู่

หมายเหตุ:

 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ไม่ครอบคลุม หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อชดเชยตามข้างบน
 • ประกันจะไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุใดใดที่ระบุการปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อตกลงการประกัน ประกันอาจไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุที่ไม่ได้รับรายงานอุบัติเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1) เฉพาะกรณีที่ยางแบน หรือทำจานปิดดุมล้อหายหรือเสียหายเท่านั้น

หมายเหตุ:

 • บริษัทประกันวินาศภัยของท่านหรือลูกค้าให้บริการทางท้องถนนทำการเปลี่ยนยางด้วยยางรถสำรอง
 • ในกรณีที่รถยางแตกและไม่มียางรถสำรอง
  ให้ขอความช่วยเหลือจากบริการทางท้องถนนที่บริษัทประกันวินาศภัยของท่านมอบหมาย ห้ามใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกที่อยู่ในรถ รถจะถูกพาไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุด
  เป็นต้น ด้วยบริการทางท้องถนน (ไม่เสียค่าบริการ
  หากอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดบริการทางท้องถนนของบริษัทประกันวินาศภัย)
 • หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกในกรณีฉุกเฉิน
  ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกที่อยู่ในรถนั้น
 • ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมยางรถที่ได้รับความเสียหาย
  ค่าแรงและค่ายางใหม่หากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาง รวมถึงค่าจานปิดดุมล้อที่หายไป
  ความเสียหายของล้อครอบคลุมอยู่ในค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE)
 • เมื่อเปลี่ยนยางด้วยยางใหม่ กรุณาแจ้งให้สถานที่รับรถทราบก่อน ตามหลักการ
  ล้อที่เปลี่ยน จะต้องเป็นชนิดเดียวกับล้อที่ได้รับความเสียหาย

2) ค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE)

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ,รถถูกขโมย,รถเสีย,รถเป็นรอย/ได้รับความเสียหาย หากรถจำเป็นต้องซ่อมและ/หรือทำความสะอาด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายที่เป็นการขัดขวางทางธุรกิจในระยะนั้น


<สามารถขับได้ > ขับกลับไปที่สาขาตามกำหนด: JPY20,000

<ไม่สามารถขับได้> ขับกลับไปที่สาขาตามที่กำหนดไม่ได้: JPY50,000

หมายเหตุ:

หากรถยังสามารถขับได้ แต่ไม่ถูกนำกลับไปที่สาขา (ทิ้งไว้บนถนน เป็นต้น) ก็จะเกิดค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE) เป็นจำนวน JPY 50,000.

ค่าบริการในการบรรทุกรถ


ค่าชดเชยสูงสุด JPY 150,000 ต่ออุบัติเหตุ
(ประมาณ 180 km)

รีสตาร์ทแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หมด


รีสตาร์ทแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว
ด้วยการเชื่อมสายเคเบิ้ลกับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่อง

เปิดประตู เมื่อกุญแจล็อกจากด้านใน


สามารถให้บริการนี้
ก็ต่อเมื่อสามารถยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเช่ารถเท่านั้น *1

*1ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีดังต่อไปนี้
ไม่ได้ล็อกรถด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (กุญแจนิรภัย (Immobilizers), etc.)
ไม่ล็อกห้องเก็บของในรถยนต์
ในกรณีอื่น ๆ ที่ยากต่อการเดินทางมาให้ความช่วยปลดล็อกรถยนต์ เนื่องจากรุ่นรถ ปีรถ ชนิดกุญแจ เป็นต้น

ยางแบน และเปลี่ยนยางสำรอง*2


หากเป็นรถที่มีไม่ยางสำรอง
แล้วเกิดยางแตก
รถจะถูกพาไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุด
(อาจมีกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตก)

*2ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมยางรถที่ได้รับความเสียหาย ค่าแรงและค่ายางใหม่ และต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมที่อยู่ในรถ

ยกรถที่มีบางส่วนจมอยู่ในร่อง เป็นต้น


ยกในระดับความสูงไม่เกิน 1 m

เติมน้ำมัน เมื่อน้ำมันหมด


จำกัดไว้ที่ 1 ครั้ง/การเช่า
เติมรีฟีลน้ำมันแก๊สโซลีนหรือดีเซลได้มากที่สุด 10 ลิตร l
("น้ำมันหมด"อ้างอิงจุดที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน เนื่องจากขาดเชื้อเพลิง)

หมายเหตุ:

 • บริษัทประกันวินาศภัยในเครือ เป็นผู้จัดหาบริการทางท้องถนน
 • การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน/การดำเนินแบบเล็กน้อย ณ จุดเกิดเหตุ ไม่เสียค่าบริการ แต่ถ้าต้องทำงานอื่น จะต้องเสียค่าบริการ
 • ลูกค้าจะต้องจ่ายในส่วนที่เกินจากยอดเงินสำหรับชดเชย
  และอุบัติเหตุที่ไม่อยู่ในข้อตกลงการประกัน หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ
  หรือฝ่าฝืนข้อตกลงการเช่า
 • เงื่อนไขของสาขา Rent a Lease ที่ให้เช่าและบริษัทประกัน อาจไม่เหมือนกัน

ค่าธรรมเนียม

2019/10/01~
1,650 เยน (รวมภาษี)* /24 ชั่วโมง
* 2,750 เยน (รวมภาษี)/24 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ที่หมายเลขใบขับขี่เป็นชนิด 1 หรือ 2

จุดเด่น

แพกเกจนี้ จะผสมผสานระหว่างแบบไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด (Exclusion of Liability Compensation System) และแบบที่ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE)) ได้รับความคุ้มครองสุดคุ้มเพียงแค่เพิ่มเงิน JPY 540 (รวมภาษี) / 24 ชั่วโมง เพิ่มเติมจากแบบที่ไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด (Exclusion of Liability Compensation System)

นอกจากนี้
ยังรวมค่าชดเชยสำหรับค่าซ่อมแซมที่เกิดกับยางที่ได้รับความเสียหายและจานปิดดุมล้อที่หายไป

1) แพกเกจพื้นฐาน+ การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง (หักค่าใช้จ่ายได้) = ไม่รวมระบบชดเชยค่ารับผิด (Exclusion of Liability Compensation System)


การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง(หักค่าใช้จ่ายได้) -ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองสำหรับค่ารับผิดต่อความเสียหายทางทรัพย์สินและค่ารับผิดต่อความเสียหายของรถยนต์


(ตัวอย่าง) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง→ได้รับการยกเว้น

i. 50,000 เยน สำหรับความเสียหายทางทรัพย์สิน

ii. 50,000 เยน* สำหรับความเสียหายของรถยนต์

*100,000 เยน สำหรับรถบัส/รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่

ความบาดเจ็บทางร่างกาย

ไม่จำกัดต่อคน
(รวมถึงการประกันค่ารับผิดต่อรถยนต์)

ความเสียหายทางทรัพย์สิน

ไม่จำกัดต่ออุบัติเหตุ

ความเสียหายของรถ

ไม่เกินจำนวนจริงต่ออุบัติเหตุ

ความพิการทางร่างกาย

ไม่เกิน JPY 30,000,000 ต่อคน

จะจ่ายค่าชดเชยต่อการบาดเจ็บให้กับผู้โดยสาร (รวมถึงเสียชีวิต หรือความพิการที่หลงเหลืออยู่) โดยไม่คำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ขับ

โปรดระวัง:

ระบบประกันภัย/การชดเชย จะไม่ครอบคลุมการดำเนินคดีทางกฎหมาย

 • อุบัติเหตุนั้นไม่ได้แจ้งตำรวจ (ไม่มีรายงานอุบัติเหตุ)
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อมีใครนอกเหนือจากผู้ยื่นเรื่องเมื่อออกเดินทาง ขับรถ
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ โดยที่ผู้ขับไม่มีใบขับขี่
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์
 • อุบัติเหตุเกิดเมื่อขับรถ ระหว่างที่ยืดเวลาการเช่ารถ โดยพลการ
 • ฝ่าฝืนรายการอื่น ๆ ที่ระบุในข้อตกลงการเช่า เป็นต้น
  ตัวอย่าง: ขโมยรถยนต์ ขณะที่มีกุญแจเสียบอยู่

หมายเหตุ:

 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ไม่ครอบคลุม หรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อชดเชยตามข้างบน
 • ประกันจะไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุใดใดที่ระบุการปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อตกลงการประกัน ประกันอาจไม่ครอบคลุมอุบัติเหตุที่ไม่ได้รับรายงานอุบัติเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2) การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE)

ได้รับยกเว้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ,รถถูกขโมย,รถเสีย,รถเป็นรอย/ได้รับความเสียหาย หากรถจำเป็นต้องซ่อมและ/หรือทำความสะอาด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายที่เป็นการขัดขวางทางธุรกิจในระยะนั้น

<สามารถขับได้ > ขับกลับไปที่สาขาตามกำหนด: JPY20,000⇒ได้รับยกเว้น

<ไม่สามารถขับได้> ขับกลับไปที่สาขาตามที่กำหนดไม่ได้: JPY50,000⇒ได้รับยกเว้น


หมายเหตุ:

หากรถยังสามารถขับได้ แต่ไม่ถูกนำกลับไปที่สาขา (ทิ้งไว้บนถนน เป็นต้น)
ก็จะเกิดค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้ (NOC หรือ NON OPERATION CHARGE) เป็นจำนวน JPY 50,000.


3) เฉพาะกรณีที่ยางแบน หรือทำจานปิดดุมล้อหายหรือเสียหายเท่านั้น

ไม่เสียค่าบริการสำหรับซ่อม/เปลี่ยน สามารถใช้บริการได้ ก็ต่อเมื่อยางมีปัญหา


หมายเหตุ:

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมยางรถที่ได้รับความเสียหาย
ค่าแรงและค่ายางใหม่หากจำเป็นต้องเปลี่ยนยาง รวมถึงค่าจานปิดดุมล้อที่หายไป
ความเสียหายของล้อครอบคลุมอยู่ในค่าชดเชยค่าเสียหายในระหว่างที่รถยนต์ใช้งานไม่ได้
(NOC หรือ NON OPERATION CHARGE)
ออปชั่นทางเลือกสำหรับบริการทางท้องถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Vค่าบริการในการบรรทุกรถ

ค่าชดเชยสูงสุด JPY 150,000
ต่ออุบัติเหตุ (ประมาณ 180 km)

รีสตาร์ทแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หมด

รีสตาร์ทแบตเตอรี่ที่หมดแล้ว
ด้วยการเชื่อมสายเคเบิ้ลกับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่อง

เปิดประตู เมื่อกุญแจล็อกจากด้านใน

สามารถให้บริการนี้ ก็ต่อเมื่อสามารถยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในสัญญาเช่ารถเท่านั้น *1
*1 ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ได้ล็อกรถด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (กุญแจนิรภัย (Immobilizers), etc.) ไม่ล็อกห้องเก็บของในรถยนต์
ในกรณีอื่น ๆ ที่ยากต่อการเดินทางมาให้ความช่วยปลดล็อกรถยนต์ เนื่องจากรุ่นรถ ปีรถ ชนิดกุญแจ เป็นต้น

ยางแบน และเปลี่ยนยางสำรอง *2

หากเป็นรถที่มีไม่ยางสำรอง แล้วเกิดยางแตก รถจะถูกพาไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุด (อาจมีกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตก)
*2 ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมยางรถที่ได้รับความเสียหาย ค่าแรงและค่ายางใหม่
และต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมที่อยู่ในรถ

ยกรถที่มีบางส่วนจมอยู่ในร่อง เป็นต้น

ยกในระดับความสูงไม่เกิน 1 m

เติมน้ำมัน เมื่อน้ำมันหมด

จำกัดไว้ที่ 1 ครั้ง/การเช่า
เติมรีฟีลน้ำมันแก๊สโซลีนหรือดีเซลได้มากที่สุด 10 ลิตร l
("น้ำมันหมด"อ้างอิงจุดที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน เนื่องจากขาดเชื้อเพลิง)

หมายเหตุ :

 • บริษัทประกันวินาศภัยของท่านหรือลูกค้าให้บริการทางท้องถนนทำการเปลี่ยนยางด้วยยางรถสำรอง
 • ในกรณีที่รถยางแตกและไม่มียางรถสำรอง
  ให้ขอความช่วยเหลือจากบริการทางท้องถนนที่บริษัทประกันวินาศภัยของท่านมอบหมาย ห้ามใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกที่อยู่ในรถ รถจะถูกพาไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุด เป็นต้น ด้วยบริการทางท้องถนน (ไม่เสียค่าบริการ หากอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดบริการทางท้องถนนของบริษัทประกันวินาศภัย)
 • หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกในกรณีฉุกเฉิน ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมสำหรับยางแตกที่อยู่ในรถนั้น
 • เมื่อเปลี่ยนยางด้วยยางใหม่ กรุณาแจ้งให้สถานที่รับรถทราบก่อน ตามหลักการ ล้อที่เปลี่ยน จะต้องเป็นชนิดเดียวกับล้อที่ได้รับความเสียหาย
 • • ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมยางรถที่ได้รับความเสียหาย และค่ายางใหม่ ในสถานการณ์นี้ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อแสดงใบเสร็จเวลาคืนรถที่สาขา

ถ้าเกิดอุบัติเหตุ และรถไม่สามารถขับได้ จะทำให้ข้อตกลงในการเช่าสิ้นสุดลง ตามที่ระบุไว้
หากต้องการเช่ารถต่อ จำเป็นต้องทำสัญญาเช่ารถใหม่ และแพกเกจคุ้มครองสุดคุ้ม(Double Protection Package)ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

จะทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถยนต์มีปัญหา