แนะนำผู้ใช้งาน
ใบขับขี่ของผู้ขับ

ผู้ขับขี่ทุกคนต้องแสดงใบขับขี่ฉบับจริง ณ สาขารับรถ

ใบขับขี่จะต้องสามารถใช้งานได้ในญี่ปุ่น เพื่อที่จะขับขี่รถยนต์ที่เช่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้


ใบขับขี่ของผู้ขับ ที่ออกโดยสมาคมความปลอดภัยสาธารณะของญี่ปุ่น


ใบอนุญาตขับขี่สากล ออกโดยหน่วยงานรับรองซึ่งเป็นสมาชิกของเหล่าประเทศ/อาณาเขตที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาโดยอ้างอิงรูปแบบในอนุสัญญาเจนีวา

*ต้องใช้หนังสือเดินทาง

 • passport หนังสือเดินทาง
 • driving_permit ใบอนุญาตขับขี่สากล

หมายเหตุ:
 • ใบอนุญาตขับขี่สากล มีอายุใช้งานได้ หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ออกให้ (กรุณาตรวจสอบวันที่ออกใบขับขี่) และระยะเวลาที่สามารถขับรถได้ในญี่ปุ่น คือ หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น (ตรวจสอบจากตราประทับการเดินทางเข้าประเทศในหนังสือเดินทาง ที่แสดงวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)

 • อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองพื้นฐาน ที่ออกไปนอกญี่ปุ่นแล้วกลับเข้าประเทศ ภายในระยะเวลาไม่เกิน สาม(3) เดือน จะไม่ลงวันที่เดินทางเข้าประเทศใหม่ ที่จะนำมาเป็นวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (วันแรกที่ได้รับการอนุญาตให้ขับขี่ในญี่ปุ่น)

 • ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่สากล
  ที่ออกโดยเหล่าประเทศ/อาณาเขตที่ลงนามในอนุสัญญาปารีส (1926), อนุสัญญาวอชิงตัน (1943) หรืออนุสัญญาเวียนนา (1968)

 • ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่สากล ที่ออกโดยหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจใดใด แม้ว่าจะเป็นสมาชิกของเหล่าประเทศ/อาณาเขตที่ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาก็ตาม

 • ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลนั้นได้ หากใบอนุญาตขับขี่สากล แตกต่างกับรูปแบบของอนุสัญญาเจนีวาเป็นอย่างมาก

ระวัง!

ในกรณีที่เหล่าประเทศออกหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตขับขี่สากลให้กับท่าน ไม่ตรงกัน สาขาที่รับรถอาจขอให้ท่านแสดงตราประทับ 3 อย่างในหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อตรวจสอบว่าใบอนุญาตขับขี่สากลของท่านเป็นของจริง

 • 1) ตราประทับการเดินทางมาถึงประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่สากล

 • 2) ตราประทับการเดินทางออกนอกประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่สากล

 • 3) ตราประทับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


สาขารับรถมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเช่าของท่าน หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานตามข้างบน


ใบขับขี่ที่ออกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เยอรมันนี,ฝรั่งเศส,เบลเยี่ยม,
สโลเวเนีย,โมนาโค,หรือไต้หวัน ที่แนบมาพร้อมใบขับขี่ฉบับที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

*ต้องใช้หนังสือเดินทาง

passport

หนังสือเดินทาง

domestic

ใบขับขี่ภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์,เยอรมันนี,ฝรั่งเศส,ไต้หวัน,เบลเยี่ยม,
สโลเวเนีย,หรือ โมนาโค

japanese_translation

แปลใบขับขี่ภายในประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น


หมายเหตุ:
 • ต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของแต่ละประเทศในญี่ปุ่น หรือสหพันธ์ยานยนต์ญี่ปุ่น (JAF)

 • สำหรับใบขับขี่ไต้หวัน ใบขับขี่ฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นจะต้องได้รับการรับรองจาก JAF หรือสมาพันธ์เอเชียตะวันออก

 • ใบขับขี่ต่างชาติ มีอายุใช้งานสำหรับขับขี่รถในญี่ปุ่นเป็นเวลา หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เข้าประเทศญี่ปุ่น (ตรวจสอบจากตราประทับการเดินทางเข้าประเทศในหนังสือเดินทาง ที่แสดงวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น) หรือจนกว่าใบขับขี่ต่างชาตินั้นจะหมดอายุ ซึ่งอาจหมดก่อน อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองพื้นฐาน ที่ออกไปนอกญี่ปุ่นแล้วกลับเข้าประเทศ ภายในระยะเวลาไม่เกิน สาม(3) เดือน จะไม่ลงวันที่เดินทางเข้าประเทศใหม่ ที่จะนำมาเป็นวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (วันแรกที่ได้รับการอนุญาตให้ขับขี่ในญี่ปุ่น)

กรุณาเช็คใบอนุญาตของท่านว่ามีตราประทับในช่อง D สำหรับขับรถW4 class.

D:รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (มี 10 ที่นั่งขึ้นไป)

international_license
 • ผู้โดยสารที่นั่งที่คนขับและที่นั่งด้านหน้า จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา
 • ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
 • ตามกฎหมาย ท่านต้องขับรถที่ญี่ปุ่นทางซ้ายของถนน
 • ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า เพื่อความปลอดภัย
 • หลังจากที่เข้าปั๊ม หยุดรถ แล้วเปิดจุก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เติมน้ำมันรถ
 • จอดรถในลานจอดรถ การจอดรถอย่างผิดกฎหมาย มีโทษทางกฎหมาย

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ สำคัญต่อการขับรถในญี่ปุ่นของท่าน

mark
พิมพ์สัญลักษณ์จราจร

1. มีความเข้มงวดมากในเรื่องการควบคุมการจอดให้ถูกที่

จอดรถในลานจอดรถ เมื่อกำลังจะออกจากรถ นอกจากตำรวจแล้ว ผู้ให้เช่าส่วนบุคคล ก็สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ขับที่จอดผิดที่ได้อีกด้วย

2. เมื่อมีสติ๊กเกอร์แจ้งว่าฝ่าฝืน จำเป็นต้องเสียค่าปรับ

ไม่จอดรถในที่อื่นที่ไม่ใช่ลานจอดรถ แม้ว่าจะออกจากรถเป็นเวลาสั้น ๆ จะถือว่าท่านจอดรถอย่างผิดกฎหมาย

3. เมื่อมีสติ๊กเกอร์แจ้งว่าจอดรถอย่างผิดกฎหมายติดอยู่ที่รถเช่า

report_to_police

4. ตัวอย่างของพื้นที่ที่ห้ามจอด หรือจอด/หยุดรถ

 • ถนนที่อยู่ใกล้ทางแยก หรืออยู่ในทางแยก
 • โซนที่ผู้เดินเท้าหรือจักรยานใช้ข้ามถนน
 • บริเวณที่อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์หรือทางเข้าสำหรับรถยนต์,หัวดับเพลิง,แทงก์น้ำสำหรับดับเพลิง,สัญญาณแจ้งไฟไหม้ เป็นต้น

5. หากไม่สามารถดำเนินการก่อนที่จะคืนรถที่เช่า

 • ทางเราจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากท่านที่จอดรถผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 25,000 เยนสำหรับรถรุ่นธรรมดา และ 30,000 เยน สำหรับรถรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ ตามที่บริษัทกำหนด
 • หากท่านไม่สามารถดำเนินการ หรือชำระค่าธรรมเนียมที่จอดรถผิดกฎหมาย เราจะแจ้งความท่านกับตำรวจ สมาคมความปลอดภัยสาธารณะของญี่ปุ่น,และสมาคมรถเช่า ทำให้การเช่ารถใดใดของท่าน จะถูกปฏิเสธจากทุกสาขาของเราในญี่ปุ่น
 • หากท่านไปพบตำรวจหลังคืนรถ,ชำระค่าปรับ,และแสดงสติ๊กเกอร์จอดรถผิดกฎหมาย,ใบเสร็จ ให้เราดู เราจะคืนค่าธรรมเนียมที่จอดรถผิดกฎหมาย

1. หมายเหตุ

ถ้าท่านได้รับใบสั่งจาการการจอดรถ ให้รายงานตัวที่สถานีที่ใกล้ที่สุดและติดต่อสาขา

2. กฎหมายญี่ปุ่น

 • ในวรรคที่ 4 และ 5 ของมาตรา 51-4 ที่ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายจราจรทางท้องถนน

  ค่าปรับหากจอดรถอย่างผิดกฎหมาย

  ในกรณีที่ผู้ขับ จอดผิดกฎหมายและไม่จ่ายค่าปรับ จะมีผลบังคับให้ผู้ใช้รถจ่ายค่าปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมาย ผู้ขับ/ผู้ใช้จะไม่ถูกบังคับให้จ่ายภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับใบสั่ง ในกรณีต่อไปนี้:

  • ผู้ขับ/ผู้ใช้ ที่จอดรถผิดกฎหมาย ชำระค่าปรับแล้ว
  • จะถูกดำเนินคดีในข้อหาจอดรถผิดกฎหมาย (สำหรับเยาวชน จะเป็นศาลครอบครัว)

  โดยปกติแล้ว ผู้ขับต้องรับผิดชอบต่อการจอดรถผิดกฎหมาย ในกรณีที่ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ผู้ขับรับผิดตามกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ

  (หมายเหตุ) โดยปกติ ผู้ใช้คือบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ใช้ในใบรับรองการตรวจสอบรถยนต์

  ความต้องการในการจ่ายค่าปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมายและการจัดการกับการค้างชำระ

  หากบุคคลที่ถูกบังคับให้ชำระค่าปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมาย ไม่ชำระ แม้ว่าจะล่วงเลยกำหนดชำระก็ตาม ก็ติดตามให้ชำระด้วยหนังสือทวงหนี้ หากบุคคลนั้นที่ถูกทวงค่าปรับสำหรับการจอดรถผิดกฎหมาย ไม่จ่ายภายในเวลาที่กำหนด
  ก็อาจจะมีการบังคับเรียกเก็บเงิน

 • มาตรา 51-8 ถึง 51-11, กฎหมายจราจรทางท้องถนน

  สามารถสั่งให้ภาคเอกชนตรวจสอบรถที่จอดผิดกฎหมายและวางใบสั่งบนรถ ผู้ควบคุมการจราจรเอกชน จะทำการตรวจตราท้องถนน และออกใบสั่งให้กับรถที่จอดผิดกฎหมาย การตรวจตราของผู้ควบคุมการจราจร เป็นไปตามคู่มือที่อธิบดีกรมตำรวจระบุสถานที่และเวลา และควบคุมอย่างเข้มงวด ภายใต้เจตนาและความต้องการของพลเมือง จะออกคู่มือก่อน เช่น แปะไว้ที่กระดานข่าว ณ สถานีตำรวจ

1. อุบัติเหตุ

หากท่านประสบอุบัติเหตุ กรุณามั่นใจที่จะแจ้งตำรวจ

 • ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ (โทรเรียกรถพยาบาลด้วยเบอร์ 119)
 • มั่นใจที่จะแจ้งอุบัติเหตุ (โทรเรียกตำรวจด้วยเบอร์ 110)
 • ติดต่อสาขาที่รับรถ

* ท่านต้องโทรเรียกตำรวจ แม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็ก ๆ ก็ตาม

2. รถยนต์มีปัญหา

หากรถของท่านเสีย หรือเกิดปัญหาอื่น ๆ ให้ติดต่อจุดรับรถ