กรุณาติดต่อเราหรือสาขาโตโยต้าเรนท์อะคาร์ทันทีเมื่อท่านจะยกเลิกการจอง จะเกิดค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกตามที่กำหนดไว้ โปรดทราบว่าการจองอาจถูกยกเลิก หากไม่มีการทำสัญญาการเช่ารถภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางตามกำหนด

วันที่ยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
7 วันก่อนวันเช่า ฟรี
3-6 วันก่อนวันเช่า 20% ของค่าเช่าพื้นฐาน
1-2 วันก่อนวันเช่า 30% ของค่าเช่าพื้นฐาน
วันที่เช่า หรือหลังวันที่กำหนดว่าจะเช่า 50% ของค่าเช่าพื้นฐาน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิก กำหนดอยู่ที่ JPY 6,480

จะไม่คืนค่าเช่า ในกรณีที่รถถูกคืนไปที่สาขาก่อนวันและเวลาที่กำหนด