ลือกหมวดหมู่รถ

SP1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 12,420 JPY 16,200 JPY 12,420 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 12,650 JPY 16,500 JPY 12,650 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 15,660 JPY 19,980 JPY 15,660 JPY 2,592
Year 2020~ JPY 15,950 JPY 20,350 JPY 15,950 JPY 2,640
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,660

2019-10-01~:JPY 15,950

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 16,200

2019-10-01~:JPY 16,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 19,980

2019-10-01~:JPY 20,350

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,660

2019-10-01~:JPY 15,950

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,592

2019-10-01~:JPY 2,640

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

86(MT)
86(MT) 1,998cc

86(AT)
86(AT) 1,998cc

SP1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 12,420 JPY 16,200 JPY 12,420 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 12,650 JPY 16,500 JPY 12,650 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 15,660 JPY 19,980 JPY 15,660 JPY 2,592
Year 2020~ JPY 15,950 JPY 20,350 JPY 15,950 JPY 2,640
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,660

2019-10-01~:JPY 15,950

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 16,200

2019-10-01~:JPY 16,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 19,980

2019-10-01~:JPY 20,350

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,660

2019-10-01~:JPY 15,950

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,592

2019-10-01~:JPY 2,640

รุ่นรถ

86(MT)
86(MT) 1,998cc

86(AT)
86(AT) 1,998cc