ลือกหมวดหมู่รถ

HV1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 7,560 JPY 9,180 JPY 7,560 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 7,700 JPY 9,350 JPY 7,700 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 9,720 JPY 11,880 JPY 10,260 JPY 1,512
Year 2020~ JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 10,450 JPY 1,540
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,512

2019-10-01~:JPY 1,540

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Vitz HV
Vitz HV 1,496cc

AQUA
AQUA 1,496cc

COROLLA Axio HV
COROLLA Axio HV 1,496cc

AQUA GR SPORT
AQUA GR SPORT 1,496cc

HV2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 9,720 JPY 11,880 JPY 9,720 JPY 1,620
01 Oct 2019~ JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 12,420 JPY 15,120 JPY 11,880 JPY 1,944
Year 2020~ JPY 12,650 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 1,980
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,620

2019-10-01~:JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,944

2019-10-01~:JPY 1,980

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Corolla Sports HV
Corolla Sports HV 1,797cc

COROLLA FIELDER HV
COROLLA FIELDER HV 1,475cc

PRIUSα5 seater
PRIUSα5 seater 1,797cc

PRIUS
PRIUS 1,797cc

HV3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 14,040 JPY 17,820 JPY 13,500 JPY 2,700
01 Oct 2019~ JPY 14,300 JPY 18,150 JPY 13,750 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 18,360 JPY 22,680 JPY 17,820 JPY 3,240
Year 2020~ JPY 18,700 JPY 23,100 JPY 18,150 JPY 3,300
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 14,040

2019-10-01~:JPY 14,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,360

2019-10-01~:JPY 18,700

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 22,680

2019-10-01~:JPY 23,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 13,500

2019-10-01~:JPY 13,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,700

2019-10-01~:JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

CAMRY HV
CAMRY HV 2,500cc

SAI
SAI 1,500cc

HV4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 24,840 JPY 31,320 JPY 22,680 JPY 3,240
01 Oct 2019~ JPY 25,300 JPY 31,900 JPY 23,100 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 32,940 JPY 41,580 JPY 29,700 JPY 4,104
Year 2020~ JPY 33,550 JPY 42,350 JPY 30,250 JPY 4,180
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 24,840

2019-10-01~:JPY 25,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 32,940

2019-10-01~:JPY 33,550

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 31,320

2019-10-01~:JPY 31,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 41,580

2019-10-01~:JPY 42,350

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 22,680

2019-10-01~:JPY 23,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 29,700

2019-10-01~:JPY 30,250

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,104

2019-10-01~:JPY 4,180

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Crown Royal HV
Crown Royal HV 2,493cc

Crown Athlete HV
Crown Athlete HV 2,493cc

HV1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 7,560 JPY 9,180 JPY 7,560 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 7,700 JPY 9,350 JPY 7,700 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 9,720 JPY 11,880 JPY 10,260 JPY 1,512
Year 2020~ JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 10,450 JPY 1,540
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,512

2019-10-01~:JPY 1,540

รุ่นรถ

Vitz HV
Vitz HV 1,496cc

AQUA
AQUA 1,496cc

COROLLA Axio HV
COROLLA Axio HV 1,496cc

AQUA GR SPORT
AQUA GR SPORT 1,496cc


HV2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 9,720 JPY 11,880 JPY 9,720 JPY 1,620
01 Oct 2019~ JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 12,420 JPY 15,120 JPY 11,880 JPY 1,944
Year 2020~ JPY 12,650 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 1,980
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,620

2019-10-01~:JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,944

2019-10-01~:JPY 1,980

รุ่นรถ

Corolla Sports HV
Corolla Sports HV 1,797cc

COROLLA FIELDER HV
COROLLA FIELDER HV 1,475cc

PRIUSα5 seater
PRIUSα5 seater 1,797cc

PRIUS
PRIUS 1,797cc


HV3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 14,040 JPY 17,820 JPY 13,500 JPY 2,700
01 Oct 2019~ JPY 14,300 JPY 18,150 JPY 13,750 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 18,360 JPY 22,680 JPY 17,820 JPY 3,240
Year 2020~ JPY 18,700 JPY 23,100 JPY 18,150 JPY 3,300
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 14,040

2019-10-01~:JPY 14,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,360

2019-10-01~:JPY 18,700

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 22,680

2019-10-01~:JPY 23,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 13,500

2019-10-01~:JPY 13,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,700

2019-10-01~:JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

รุ่นรถ

CAMRY HV
CAMRY HV 2,500cc

SAI
SAI 1,500cc


HV4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 24,840 JPY 31,320 JPY 22,680 JPY 3,240
01 Oct 2019~ JPY 25,300 JPY 31,900 JPY 23,100 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 32,940 JPY 41,580 JPY 29,700 JPY 4,104
Year 2020~ JPY 33,550 JPY 42,350 JPY 30,250 JPY 4,180
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 24,840

2019-10-01~:JPY 25,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 32,940

2019-10-01~:JPY 33,550

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 31,320

2019-10-01~:JPY 31,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 41,580

2019-10-01~:JPY 42,350

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 22,680

2019-10-01~:JPY 23,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 29,700

2019-10-01~:JPY 30,250

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,104

2019-10-01~:JPY 4,180

รุ่นรถ

Crown Royal HV
Crown Royal HV 2,493cc

Crown Athlete HV
Crown Athlete HV 2,493cc