ลือกหมวดหมู่รถ

W1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 9,720 JPY 12,960 JPY 9,720 JPY 1,620
01 Oct 2019~ JPY 9,900 JPY 13,200 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 12,420 JPY 16,740 JPY 11,880 JPY 1,944
Year 2020~ JPY 12,650 JPY 17,050 JPY 12,100 JPY 1,980
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,960

2019-10-01~:JPY 13,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 16,740

2019-10-01~:JPY 17,050

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,620

2019-10-01~:JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,944

2019-10-01~:JPY 1,980

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Isis
Isis 1,800cc


WISH
WISH 1,800cc


PRIUSα7 seater
PRIUSα7 seater 1,797cc


SIENTA from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater)
SIENTA from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater) 1,496cc


SIENTA HV from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater)
SIENTA HV from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater) 1,496cc


W2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 15,120 JPY 20,520 JPY 15,120 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 15,400 JPY 20,900 JPY 15,400 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 22,140 JPY 27,000 JPY 20,520 JPY 2,808
Year 2020~ JPY 22,550 JPY 27,500 JPY 20,900 JPY 2,860
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 22,140

2019-10-01~:JPY 22,550

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 20,520

2019-10-01~:JPY 20,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 27,000

2019-10-01~:JPY 27,500

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 20,520

2019-10-01~:JPY 20,900

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,808

2019-10-01~:JPY 2,860

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

NOAH
NOAH 2,000cc


VOXY
VOXY 2,000cc


Esquire
Esquire 1,986cc


NOAH HV
NOAH HV 1,797cc


VOXY HV
VOXY HV 1,797cc


Esquire HV
Esquire HV 1,797cc


W3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 17,820 JPY 23,760 JPY 17,820 JPY 2,700
01 Oct 2019~ JPY 18,150 JPY 24,200 JPY 18,150 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 25,380 JPY 31,320 JPY 23,220 JPY 3,456
Year 2020~ JPY 25,850 JPY 31,900 JPY 23,650 JPY 3,520
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 25,380

2019-10-01~:JPY 25,850

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 23,760

2019-10-01~:JPY 24,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 31,320

2019-10-01~:JPY 31,900

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 23,220

2019-10-01~:JPY 23,650

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,700

2019-10-01~:JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,456

2019-10-01~:JPY 3,520

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

ALPHARD(8seater)
ALPHARD(8seater) 2,493cc


VELLFIRE(8 seater)
VELLFIRE(8 seater) 2,493cc


ESTIMA(8 seater)
ESTIMA(8 seater) 2,400cc


ALPHARD(7seater)
ALPHARD(7seater) 2,493cc


VELLFIRE(7 seater)
VELLFIRE(7 seater) 2,493cc


ESTIMA(7 seater)
ESTIMA(7 seater) 2,400cc


Alphard HV(8 seater)
Alphard HV(8 seater) 2,493cc


Vellfire HV(8 seater)
Vellfire HV(8 seater) 2,493cc


Estima HV(8 seater)
Estima HV(8 seater) 2,362cc


Alphard HV(7 seater)
Alphard HV(7 seater) 2,493cc


Vellfire HV(7 seater)
Vellfire HV(7 seater) 2,493cc


Estima HV(7 seater)
Estima HV(7 seater) 2,362cc


W4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 21,600 JPY 27,000 JPY 18,360 JPY 2,916
01 Oct 2019~ JPY 22,000 JPY 27,500 JPY 18,700 JPY 2,970
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 29,700 JPY 35,100 JPY 24,840 JPY 3,456
Year 2020~ JPY 30,250 JPY 35,750 JPY 25,300 JPY 3,520
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 21,600

2019-10-01~:JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 29,700

2019-10-01~:JPY 30,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 27,000

2019-10-01~:JPY 27,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 35,100

2019-10-01~:JPY 35,750

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 18,360

2019-10-01~:JPY 18,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 24,840

2019-10-01~:JPY 25,300

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,916

2019-10-01~:JPY 2,970

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,456

2019-10-01~:JPY 3,520

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

HIACE VAN GRAND CABIN
HIACE VAN GRAND CABIN 2,700cc


กรุณาคลิกเพื่อทำเครื่องหมายในช่อง หากท่านมีตราประทับ D ในใบขับขี่สากลของท่าน เพื่อดำเนินการจองต่อไป คลิก ที่นี่ เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

W1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 9,720 JPY 12,960 JPY 9,720 JPY 1,620
01 Oct 2019~ JPY 9,900 JPY 13,200 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 12,420 JPY 16,740 JPY 11,880 JPY 1,944
Year 2020~ JPY 12,650 JPY 17,050 JPY 12,100 JPY 1,980
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY1,080 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,960

2019-10-01~:JPY 13,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 16,740

2019-10-01~:JPY 17,050

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,620

2019-10-01~:JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,944

2019-10-01~:JPY 1,980

รุ่นรถ

Isis
Isis 1,800cc


WISH
WISH 1,800cc


PRIUSα7 seater
PRIUSα7 seater 1,797cc


SIENTA from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater)
SIENTA from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater) 1,496cc


SIENTA HV from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater)
SIENTA HV from July 2015 ( Some shops might arrange 6 seater) 1,496ccW2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 15,120 JPY 20,520 JPY 15,120 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 15,400 JPY 20,900 JPY 15,400 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 22,140 JPY 27,000 JPY 20,520 JPY 2,808
Year 2020~ JPY 22,550 JPY 27,500 JPY 20,900 JPY 2,860
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY1,080 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 22,140

2019-10-01~:JPY 22,550

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 20,520

2019-10-01~:JPY 20,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 27,000

2019-10-01~:JPY 27,500

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 20,520

2019-10-01~:JPY 20,900

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,808

2019-10-01~:JPY 2,860

รุ่นรถ

NOAH
NOAH 2,000cc


VOXY
VOXY 2,000cc


Esquire
Esquire 1,986cc


NOAH HV
NOAH HV 1,797cc


VOXY HV
VOXY HV 1,797cc


Esquire HV
Esquire HV 1,797ccW3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 17,820 JPY 23,760 JPY 17,820 JPY 2,700
01 Oct 2019~ JPY 18,150 JPY 24,200 JPY 18,150 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 25,380 JPY 31,320 JPY 23,220 JPY 3,456
Year 2020~ JPY 25,850 JPY 31,900 JPY 23,650 JPY 3,520
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY1,080 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 25,380

2019-10-01~:JPY 25,850

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 23,760

2019-10-01~:JPY 24,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 31,320

2019-10-01~:JPY 31,900

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 17,820

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 23,220

2019-10-01~:JPY 23,650

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,700

2019-10-01~:JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,456

2019-10-01~:JPY 3,520

รุ่นรถ

ALPHARD(8seater)
ALPHARD(8seater) 2,493cc


VELLFIRE(8 seater)
VELLFIRE(8 seater) 2,493cc


ESTIMA(8 seater)
ESTIMA(8 seater) 2,400cc


ALPHARD(7seater)
ALPHARD(7seater) 2,493cc


VELLFIRE(7 seater)
VELLFIRE(7 seater) 2,493cc


ESTIMA(7 seater)
ESTIMA(7 seater) 2,400cc


Alphard HV(8 seater)
Alphard HV(8 seater) 2,493cc


Vellfire HV(8 seater)
Vellfire HV(8 seater) 2,493cc


Estima HV(8 seater)
Estima HV(8 seater) 2,362cc


Alphard HV(7 seater)
Alphard HV(7 seater) 2,493cc


Vellfire HV(7 seater)
Vellfire HV(7 seater) 2,493cc


Estima HV(7 seater)
Estima HV(7 seater) 2,362ccW4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 21,600 JPY 27,000 JPY 18,360 JPY 2,916
01 Oct 2019~ JPY 22,000 JPY 27,500 JPY 18,700 JPY 2,970
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 29,700 JPY 35,100 JPY 24,840 JPY 3,456
Year 2020~ JPY 30,250 JPY 35,750 JPY 25,300 JPY 3,520
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY1,080 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 21,600

2019-10-01~:JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 29,700

2019-10-01~:JPY 30,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 27,000

2019-10-01~:JPY 27,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 35,100

2019-10-01~:JPY 35,750

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 18,360

2019-10-01~:JPY 18,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 24,840

2019-10-01~:JPY 25,300

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,916

2019-10-01~:JPY 2,970

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,456

2019-10-01~:JPY 3,520

รุ่นรถ

HIACE VAN GRAND CABIN
HIACE VAN GRAND CABIN 2,700cc