ลือกหมวดหมู่รถ

S ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,500

2019-10-01~:JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 8,250

2019-10-01~:JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,150

2019-10-01~:JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,450

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,050

2019-10-01~:JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 7,700

2019-10-01~:JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,100

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,430

2019-10-01~:JPY 1,430

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Vitz
Vitz 1,000cc

ROOMY
ROOMY 996cc

PASSO
PASSO 1,000cc

TANK
TANK 996cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500cc


A ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 7,700 JPY 9,350 JPY 7,700 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 10,450 JPY 1,540
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,700

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,900

2019-10-01~:JPY 9,900

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,350

2019-10-01~:JPY 9,350

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,100

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,700

2019-10-01~:JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,450

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,100

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,540

2019-10-01~:JPY 1,540

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Vitz HV
Vitz HV 1,496cc

AQUA
AQUA 1,496cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio HV
COROLLA Axio HV 1,496cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

AQUA GR SPORT
AQUA GR SPORT 1,496cc

COROLLA SPORT
COROLLA SPORT 1,196cc

B ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 12,650 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 1,980
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,900

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,650

2019-10-01~:JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,100

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,400

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,900

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,100

2019-10-01~:JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,650

2019-10-01~:JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,980

2019-10-01~:JPY 1,980

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

COROLLA FIELDER HV
COROLLA FIELDER HV 1,475cc

COROLLA SPORT HV
COROLLA SPORT HV 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

PREMIO
PREMIO 1,797cc

PRIUS
PRIUS 1,797cc

PRIUSα 5 seater
PRIUSα 5 seater 1,797cc

COROLLA TOURING
COROLLA TOURING 1,800cc

COROLLA TOURING HV
COROLLA TOURING HV 1,797cc

C ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 14,300 JPY 18,150 JPY 13,750 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 18,700 JPY 23,100 JPY 18,150 JPY 3,300
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 14,300

2019-10-01~:JPY 14,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,700

2019-10-01~:JPY 18,700

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 18,150

2019-10-01~:JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 23,100

2019-10-01~:JPY 23,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 13,750

2019-10-01~:JPY 13,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,150

2019-10-01~:JPY 18,150

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,750

2019-10-01~:JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 3,300

2019-10-01~:JPY 3,300

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

MARK X
MARK X 2,500cc

CAMRY HV
CAMRY HV 2,500cc

SAI
SAI 1,500cc

D ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 24,200 JPY 30,800 JPY 22,550 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 31,460 JPY 40,040 JPY 29,315 JPY 4,290
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 24,200

2019-10-01~:JPY 24,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 31,460

2019-10-01~:JPY 31,460

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 30,800

2019-10-01~:JPY 30,800

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 40,040

2019-10-01~:JPY 40,040

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 22,550

2019-10-01~:JPY 22,550

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 29,315

2019-10-01~:JPY 29,315

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,300

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,290

2019-10-01~:JPY 4,290

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Crown Royal HV
Crown Royal HV 2,493cc

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown Athlete HV
Crown Athlete HV 2,493cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc

S ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY1100/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,430

รุ่นรถ

Vitz
Vitz 1,000cc

ROOMY
ROOMY 996cc

PASSO
PASSO 1,000cc

TANK
TANK 996cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500ccไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

A ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 7,700 JPY 9,350 JPY 7,700 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 10,450 JPY 1,540
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY1100/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 9,900

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 9,350

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 7,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,540

รุ่นรถ

Vitz HV
Vitz HV 1,496cc

AQUA
AQUA 1,496cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio HV
COROLLA Axio HV 1,496cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

AQUA GR SPORT
AQUA GR SPORT 1,496cc

COROLLA SPORT
COROLLA SPORT 1,196cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

B ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 9,900 JPY 12,100 JPY 9,900 JPY 1,650
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 12,650 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 1,980
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY1100/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 12,650

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 12,100

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,980

รุ่นรถ

COROLLA FIELDER HV
COROLLA FIELDER HV 1,475cc

COROLLA SPORT HV
COROLLA SPORT HV 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

PREMIO
PREMIO 1,797cc

PRIUS
PRIUS 1,797cc

PRIUSα 5 seater
PRIUSα 5 seater 1,797cc

COROLLA TOURING
COROLLA TOURING 1,800cc

COROLLA TOURING HV
COROLLA TOURING HV 1,797cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

C ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 14,300 JPY 18,150 JPY 13,750 JPY 2,750
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 18,700 JPY 23,100 JPY 18,150 JPY 3,300
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY1100/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 14,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 18,700

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 18,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 23,100

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 13,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 18,150

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 2,750

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 3,300

รุ่นรถ

MARK X
MARK X 2,500cc

CAMRY HV
CAMRY HV 2,500cc

SAI
SAI 1,500cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

D ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 24,200 JPY 30,800 JPY 22,550 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 31,460 JPY 40,040 JPY 29,315 JPY 4,290
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY1100/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 24,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 31,460

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 30,800

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 40,040

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 22,550

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 29,315

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 4,290

รุ่นรถ

Crown Royal HV
Crown Royal HV 2,493cc

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown Athlete HV
Crown Athlete HV 2,493cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ