ลือกหมวดหมู่รถ

P1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,500

2019-10-01~:JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 8,250

2019-10-01~:JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,150

2019-10-01~:JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,450

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,050

2019-10-01~:JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 7,700

2019-10-01~:JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,100

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,430

2019-10-01~:JPY 1,430

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Vitz
Vitz 1,000cc

PASSO
PASSO 1,000cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc

P2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 6,600 JPY 8,250 JPY 6,600 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 9,350 JPY 11,550 JPY 9,350 JPY 1,760
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,600

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,350

2019-10-01~:JPY 9,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,250

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,550

2019-10-01~:JPY 11,550

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,600

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,350

2019-10-01~:JPY 9,350

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,100

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,760

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

ROOMY
ROOMY 996cc

TANK
TANK 996cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500cc


P3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 8,250 JPY 9,900 JPY 8,250 JPY 1,320
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 10,450 JPY 12,650 JPY 11,000 JPY 1,760
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,250

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,450

2019-10-01~:JPY 10,450

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,900

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,650

2019-10-01~:JPY 12,650

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,250

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,000

2019-10-01~:JPY 11,000

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,320

2019-10-01~:JPY 1,320

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,760

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

PREMIO
PREMIO 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

COROLLA SPORT
COROLLA SPORT 1,196cc

P4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 12,100 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 15,400 JPY 19,250 JPY 15,400 JPY 2,640
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,100

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,400

2019-10-01~:JPY 15,400

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,400

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 19,250

2019-10-01~:JPY 19,250

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 12,100

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,400

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,200

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,640

2019-10-01~:JPY 2,640

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

MARK X
MARK X 2,500cc

P5 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 23,650 JPY 29,700 JPY 22,000 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 31,350 JPY 39,519 JPY 28,600 JPY 4,180
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 23,650

2019-10-01~:JPY 23,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 31,350

2019-10-01~:JPY 31,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 29,700

2019-10-01~:JPY 29,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 39,519

2019-10-01~:JPY 39,519

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 22,000

2019-10-01~:JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 28,600

2019-10-01~:JPY 28,600

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,300

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,180

2019-10-01~:JPY 4,180

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc

P1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY550/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,430

รุ่นรถ

Vitz
Vitz 1,000cc

PASSO
PASSO 1,000cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

P2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 6,600 JPY 8,250 JPY 6,600 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 9,350 JPY 11,550 JPY 9,350 JPY 1,760
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY550/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 9,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 11,550

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 9,350

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,760

รุ่นรถ

ROOMY
ROOMY 996cc

TANK
TANK 996cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500ccไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

P3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 8,250 JPY 9,900 JPY 8,250 JPY 1,320
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 10,450 JPY 12,650 JPY 11,000 JPY 1,760
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY550/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 10,450

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 12,650

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 11,000

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 1,320

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 1,760

รุ่นรถ

PREMIO
PREMIO 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

COROLLA SPORT
COROLLA SPORT 1,196cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

P4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 12,100 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 15,400 JPY 19,250 JPY 15,400 JPY 2,640
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY550/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 15,400

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 19,250

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 2,640

รุ่นรถ

MARK X
MARK X 2,500cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ

P5 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน JPY 23,650 JPY 29,700 JPY 22,000 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
JPY 31,350 JPY 39,519 JPY 28,600 JPY 4,180
มีค่าทำเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณมีการกำหนดรุ่นรถ (JPY550/24ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 23,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 31,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 29,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 39,519

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 28,600

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

JPY 4,180

รุ่นรถ

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc


ไม่มีค่าทำเนียมการกำหนดรุ่นรถในกรณีที่ไม่ทราบรุ่นรถใน ระดับ ที่เลือก ซึ่งถูกจัดไว้ให้ในการจองของท่าน จนกว่าจะถึงเวลารับรถ