ลือกหมวดหมู่รถ

P1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 5,400 JPY 7,020 JPY 5,940 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 8,100 JPY 10,260 JPY 7,560 JPY 1,404
Year 2020~ JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,400

2019-10-01~:JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,020

2019-10-01~:JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,940

2019-10-01~:JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,404

2019-10-01~:JPY 1,430

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

Vitz
Vitz 1,000cc

PASSO
PASSO 1,000cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc

P2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 6,480 JPY 8,100 JPY 6,480 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 6,600 JPY 8,250 JPY 6,600 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 9,180 JPY 11,340 JPY 9,180 JPY 1,728
Year 2020~ JPY 9,350 JPY 11,550 JPY 9,350 JPY 1,760
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,480

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,340

2019-10-01~:JPY 11,550

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,480

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,728

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

ROOMY
ROOMY 996cc

TANK
TANK 996cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500cc


P3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 8,100 JPY 9,720 JPY 8,100 JPY 1,296
01 Oct 2019~ JPY 8,250 JPY 9,900 JPY 8,250 JPY 1,320
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 10,260 JPY 12,420 JPY 10,800 JPY 1,728
Year 2020~ JPY 10,450 JPY 12,650 JPY 11,000 JPY 1,760
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,800

2019-10-01~:JPY 11,000

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,296

2019-10-01~:JPY 1,320

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,728

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

PREMIO
PREMIO 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

Corolla Sports
Corolla Sports 1,196cc

P4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 11,880 JPY 15,120 JPY 11,880 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 12,100 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 15,120 JPY 18,900 JPY 15,120 JPY 2,592
Year 2020~ JPY 15,400 JPY 19,250 JPY 15,400 JPY 2,640
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,900

2019-10-01~:JPY 19,250

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,592

2019-10-01~:JPY 2,640

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

MARK X
MARK X 2,500cc

P5 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 23,220 JPY 29,160 JPY 21,600 JPY 3,240
01 Oct 2019~ JPY 23,650 JPY 29,700 JPY 22,000 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 30,780 JPY 38,800 JPY 28,080 JPY 4,104
Year 2020~ JPY 31,350 JPY 39,519 JPY 28,600 JPY 4,180
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 23,220

2019-10-01~:JPY 23,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 30,780

2019-10-01~:JPY 31,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 29,160

2019-10-01~:JPY 29,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 38,800

2019-10-01~:JPY 39,519

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 21,600

2019-10-01~:JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 28,080

2019-10-01~:JPY 28,600

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,104

2019-10-01~:JPY 4,180

รุ่นรถ *ทางเราจะเตรียมรุ่นรถที่มีในระดับรถชนิดนี้ให้ท่าน ท่านไม่สามารถขอระบุรุ่น

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc

P1 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 5,400 JPY 7,020 JPY 5,940 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 5,500 JPY 7,150 JPY 6,050 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 8,100 JPY 10,260 JPY 7,560 JPY 1,404
Year 2020~ JPY 8,250 JPY 10,450 JPY 7,700 JPY 1,430
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,400

2019-10-01~:JPY 5,500

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 7,020

2019-10-01~:JPY 7,150

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 5,940

2019-10-01~:JPY 6,050

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 7,560

2019-10-01~:JPY 7,700

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,404

2019-10-01~:JPY 1,430

รุ่นรถ

Vitz
Vitz 1,000cc

PASSO
PASSO 1,000cc

COROLLA Axio 1.3L
COROLLA Axio 1.3L 1,300cc


P2 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 6,480 JPY 8,100 JPY 6,480 JPY 1,080
01 Oct 2019~ JPY 6,600 JPY 8,250 JPY 6,600 JPY 1,100
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 9,180 JPY 11,340 JPY 9,180 JPY 1,728
Year 2020~ JPY 9,350 JPY 11,550 JPY 9,350 JPY 1,760
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,480

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 11,340

2019-10-01~:JPY 11,550

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 6,480

2019-10-01~:JPY 6,600

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 9,180

2019-10-01~:JPY 9,350

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,080

2019-10-01~:JPY 1,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,728

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ

ROOMY
ROOMY 996cc

TANK
TANK 996cc

SPADE
SPADE 1,500cc

Ractis
Ractis 1,300cc

Porte
Porte 1,500cc

SIENTA
SIENTA 1,500ccP3 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 8,100 JPY 9,720 JPY 8,100 JPY 1,296
01 Oct 2019~ JPY 8,250 JPY 9,900 JPY 8,250 JPY 1,320
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 10,260 JPY 12,420 JPY 10,800 JPY 1,728
Year 2020~ JPY 10,450 JPY 12,650 JPY 11,000 JPY 1,760
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,260

2019-10-01~:JPY 10,450

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 9,720

2019-10-01~:JPY 9,900

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 12,420

2019-10-01~:JPY 12,650

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 8,100

2019-10-01~:JPY 8,250

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 10,800

2019-10-01~:JPY 11,000

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 1,296

2019-10-01~:JPY 1,320

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 1,728

2019-10-01~:JPY 1,760

รุ่นรถ

PREMIO
PREMIO 1,797cc

ALLION
ALLION 1,797cc

COROLLA FIELDER
COROLLA FIELDER 1,500cc

COROLLA Axio 1.5L
COROLLA Axio 1.5L 1,500cc

Corolla Sports
Corolla Sports 1,196cc


P4 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 11,880 JPY 15,120 JPY 11,880 JPY 2,160
01 Oct 2019~ JPY 12,100 JPY 15,400 JPY 12,100 JPY 2,200
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 15,120 JPY 18,900 JPY 15,120 JPY 2,592
Year 2020~ JPY 15,400 JPY 19,250 JPY 15,400 JPY 2,640
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 18,900

2019-10-01~:JPY 19,250

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 11,880

2019-10-01~:JPY 12,100

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 15,120

2019-10-01~:JPY 15,400

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 2,160

2019-10-01~:JPY 2,200

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 2,592

2019-10-01~:JPY 2,640

รุ่นรถ

MARK X
MARK X 2,500cc


P5 ระดับ

ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน ~30 Sep 2019 JPY 23,220 JPY 29,160 JPY 21,600 JPY 3,240
01 Oct 2019~ JPY 23,650 JPY 29,700 JPY 22,000 JPY 3,300
ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด)
1 Jul - 31 Aug
Year 2019 JPY 30,780 JPY 38,800 JPY 28,080 JPY 4,104
Year 2020~ JPY 31,350 JPY 39,519 JPY 28,600 JPY 4,180
มีค่าใช้จ่ายสำหรับเจาะจงรุ่นรถ (JPY540 /24 ชั่วโมง)
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 23,220

2019-10-01~:JPY 23,650

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 30,780

2019-10-01~:JPY 31,350

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 29,160

2019-10-01~:JPY 29,700

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 38,800

2019-10-01~:JPY 39,519

อัตราค่าบริการสำหรับวันที่เกิน
(24 ชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 21,600

2019-10-01~:JPY 22,000

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 28,080

2019-10-01~:JPY 28,600

อัตราค่าบริการสำหรับชั่วโมงที่เกิน
(ต่อชั่วโมง)
ค่าบริการพื้นฐาน

~2019-09-30:JPY 3,240

2019-10-01~:JPY 3,300

ราคาในช่วงฤดูร้อน (พื้นที่ฮอกไกโด) 1 Jul - 31 Aug

~2019-09-30:JPY 4,104

2019-10-01~:JPY 4,180

รุ่นรถ

CROWN ROYAL
CROWN ROYAL 2,499cc

Crown ATHLETE
Crown ATHLETE 2,499cc